Przedmiotem umowy leasingu

Przedmiotem umowy leasingu, zgodnie z praktyką gospodarczą, może być każda rzecz służąca działalności gospodarczej, o ile ma charakter środka trwałego. Najczęściej są to środki trwałe o wartości powyżej 3500 zł, które podlegają amortyzacji.

Przedmioty umowy leasingu są pogrupowane jako:

  • obiekty konsumpcyjne
  • obiekty inwestycyjne
  • nieruchomości, prawa majątkowe.