Leasingobiorca

Leasingobiorca (korzystający), to osoba korzystająca z przedmiotu leasingu na warunkach określonych w umowie. Najczęściej jest to przedsiębiorca, rzadziej ze względu na niekorzystne przepisy podatkowe, osoba fizyczna. Wśród przedsiębiorców przeważają ci, którzy nie rozliczają się z fiskusem w formie ryczałtu i karty podatkowej również ze względu na niekorzystne przepisy podatkowe. Leasing jest nieopłacalny dla firm, które są płatnikami podatku VAT . Przeważają więc spółki handlowe, spółki cywilne i osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, które prowadzą pełną księgowość.